ENVAQUA-leden hebben onlangs een oproep tot deelname vanuit het bureau ontvangen.

Het resultaat is dat de eerste bijeenkomst voor de werkgroep Biobased Technology, waarvoor 12 enthousiaste deelnemers zich hebben aangemeld, in september zal plaatsvinden. Om goed van start te gaan, bereiden voorzitter en vicevoorzitter, Paul Roeleveld en Erwin Dirkse, een inhoudelijk programma voor. Indien u hier een bijdrage aan wilt leveren, kunt u zich tot een van de heren wenden of anders tot Maureen Wiersma, maureen.wiersma@fme.nl

De aanmeldingen voor de werkgroepen Afval, Bodem en Lucht en Human Capital komen op gang. Eveneens geldt voor deze werkgroepen dat de eerste bijeenkomst na de zomer zal plaatsvinden. U kunt zich hiervoor nog opgeven.

De werkgroepen zullen zich buigen over technologische oplossingen voor specifiek sector gerelateerde vraagstukken oftewel maatschappelijke uitdagingen.

Door gezamenlijk krachten te bundelen, denkkracht te organiseren, kan in een vroegtijdig stadium invloed op toekomstige beslissingen worden uitgeoefend.