Goed nieuws! ENVAQUA verder met de onderzoekssamenwerking met NWP en Panteia!

Tijdens de zomerweken is er door de experts tot een werkbare, technische samenwerking gekomen. De vragenlijst van NWP/Panteia is hierop licht aangepast. Een nieuwe opzet van het onderzoek (enquête) Watersector Export Index is aan de ENVAQUA-werkgroep Export voorgelegd.

In opdracht van Partners voor Water in samenwerking met Netherlands Water Partnership en ENVAQUA monitoren wij de buitenlandse activiteiten van de bedrijven die tot de watersector worden gerekend.

Via het ENVAQUA-secretariaat ontvangen de watergerelateerde bedrijven een vooraankondiging met het verzoek of zij zich beschikbaar willen houden voor het onderzoek in opdracht van ENVAQUA en NWP door Panteia. Dit gaat de komende weken plaatsvinden.