NWP, ENVAQUA en Water Alliance hebben onlangs besloten voortaan gezamenlijk het jaarlijkse Waterexport (WEX-)onderzoek uit te voeren. Deze enquête naar de exportactiviteiten van de water gerelateerde industrie vanuit Nederland wordt al enkele jaren uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van NWP. Doordat ENVAQUA en Water Alliance nu ook hun medewerking hebben toegezegd, wordt de representativiteit en daarmee de zeggingskracht van dit onderzoek naar verwachting sterk vergroot.

Overigens blijft ENVAQUA haar maatwerkonderzoek continueren naar de conjuncturele ontwikkelingen in de milieu- en water gerelateerde industrie (zowel de statistiek binnen Nederland als daarbuiten, uitgevoerd door CBS in opdracht van ENVAQUA), gelet op de reikwijdte van het WEX-onderzoek.

Over NWP
Het Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Circa 200 organisaties – profit en non profit, van drinkwater tot dijken – hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Over ENVAQUA
ENVAQUA is de enige branchevereniging voor producenten en leveranciers van milieu- en watertechnologie in Nederland en vertegenwoordigt circa 125 lidbedrijven, een jaarlijkse omzet van EUR 3,5 miljard en 20.000 FTE directe werkgelegenheid (CBS, 2014).  ENVAQUA heeft als doel het gezamenlijk met haar leden bevorderen van marktcreatie, kennisontwikkeling en het innoveren en vermarkten van milieukundige oplossingen (hergebruik, besparen en herwinning), als krachtige vertegenwoordiger van de sector en middels een open cultuur gericht op samenwerking.

Over Water Alliance
De Water Alliance is een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. De Water Alliance richt zich vooral op het bedrijfsleven in de innovatieve en duurzame water technologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Water Alliance vormt samen met diverse partijen op de WaterCampus een innovatieketen voor de watertechnologie. Hiermee worden ontwikkelingen versneld en concrete business gerealiseerd.