Het Legionella-boekje is een belangrijke informatiebron voor het minimaliseren van de risico’s op legionellabesmetting in koel- en proceswater.

Ernstige legionellabesmettingen zijn voor ENVAQUA de reden geweest om initiatief te nemen in het voorzien in informatie over risico’s en voorzorgsmaatregelen. Voorbeelden zijn uitbraken van de veteranenziekte in 1999 en dodelijke slachtoffers als gevolg van een vervuilde en besmette koeltoren in Amsterdam in 2006.

Middels een overzicht van best practises biedt ENVAQUA een praktische handleiding om de kans op vergelijkbare gevaarlijke situaties te minimaliseren.