Energeia – Voor de lozing van testwater uit geothermieputten kan niet langer aanspraak worden gemaakt op een ontheffing en dus is voortaan een vergunning vereist. Drie geothermieprojecten liepen dit jaar vertraging op door onduidelijkheid in de regelgeving rondom het lozen van testwater.

Na het boren van putten om warm grondwater op te pompen komt in de testfase water vrij. Dit water wordt opgepompt om de put ‘schoon te produceren’ en te zien of de putten voldoende capaciteit hebben. Het opgepompte grondwater, het zogenaamde ‘testwater’, bevat mineralen en andere stoffen waardoor het water niet zomaar kan worden geloosd.

https://www.envaqua.nl/download/groeiende-geothermiesector-zoekt-oplossing/