Zoetermeer, vrijdag 20 januari 2017 – Na een aantal jaren van stabiele groei verwachten de bedrijven in de watersector een tijdelijke stagnatie in groei van de export, maar ze zijn wel optimistisch over de marktontwikkelingen. Dat blijkt uit de Watersector Export Index, het jaarlijkse onderzoek naar de exporttrends in de sector.

In 2015 gaf de Watersector Exportindex (WEX) een waarde aan van 7,9 miljard euro, die zou in 2016 met -0,2% minimaal afnemen. Dalende olieprijzen en de terugval van China, Brazilië en Rusland worden genoemd als oorzaken voor het uitblijven van groei. Bedrijven zien de meeste kansen in de EU landen, gevolgd door Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Brazilië is bij alle bedrijven nagenoeg van het toneel verdwenen, terwijl het vorig jaar nog een grote plek innam.

In het buitenland zien watertechnologie bedrijven veel kansen in de ons omringende landen Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Staten, Canada, India en China. Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van deltatechnologie zijn geldt hetzelfde, met uitzondering van België en Canada. Een ander verschil is dat deltatechnologiebedrijven met name Indonesië noemen als kansrijke markt.

Concurrentiekracht: meer innovatie
Dit jaar is voor het eerst aan de respondenten gevraagd wat er nodig is om hun internationale concurrentiekracht te vergroten. Meer innovatie, meer demonstratieprojecten en proeftuinen springen eruit als belangrijk. Ook het kunnen aanbieden van integrale oplossingen wordt door de sector genoemd.

Download hier het volledige rapport 

Over de Water Export Index
De Water Export Index is al meer dan tien jaar de graadmeter voor exportontwikkeling in de watersector (exclusief maritieme activiteiten). Onderzoeksbureau Panteia stelt de index op, in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP), ENVAQUA en de Water Alliance en met steun van het programma Partners voor Water.

Over NWP
Het Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl) ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Circa 200 organisaties – profit en non profit, van drinkwater tot dijken – hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat je samen meer impact hebt in het buitenland.

Over ENVAQUA
ENVAQUA (www.envaqua.nl) is de enige branchevereniging voor producenten en leveranciers van milieu- en watertechnologie in Nederland en vertegenwoordigt circa 125 lidbedrijven, een jaarlijkse omzet van EUR 3,5 miljard en 20.000 FTE directe werkgelegenheid (CBS, 2014). ENVAQUA heeft als doel het gezamenlijk met haar leden bevorderen van marktcreatie, kennisontwikkeling en het innoveren en vermarkten van milieukundige oplossingen (hergebruik, besparen en herwinning), als krachtige vertegenwoordiger van de sector en middels een open cultuur gericht op samenwerking.

Over Water Alliance
De Water Alliance (www.wateralliance.nl) is een samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. De Water Alliance richt zich vooral op het bedrijfsleven in de innovatieve en duurzame watertechnologie die wereldwijd vermarkt kan worden. Water Alliance vormt samen met diverse partijen op de WaterCampus een innovatieketen voor de watertechnologie. Hiermee worden ontwikkelingen versneld en concrete business gerealiseerd.