Zoetermeer, 23 januari 2017 – De Nederlandse milieu- en watertechnologiesector, verenigd in brancheorganisatie ENVAQUA, heeft afgelopen vrijdag besloten dat de strategie van ENVAQUA de komende tijd versneld wordt uitgevoerd. Ook werd unaniem besloten dat de inspanningen voor de collectieve belangenbehartiging sterk worden uitgebreid. ENVAQUA-voorzitter Erwin Dirkse kijkt enthousiast terug op de successen van het afgelopen jaar en op de kansen voor 2017: “De nieuwe, meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen ENVAQUA en de Evenementenhal Gorinchem is voor onze achterban positief, net als de oprichting van de ‘Holland Circular Hotspot’ die de export van circulaire milieutechnologie zal bevorderen. Verder heeft ENVAQUA diverse milieuwerkgroepen opgezet. Het komend jaar staat bij ENVAQUA vooral in het teken van exportbevordering, onze lobbyagenda en de versnelde implementatie van onze strategie.”

Het ENVAQUA-bureau, dat het afgelopen jaar al werd uitgebreid van drie naar vijf mensen, zal voor 2017 nog meer armslag krijgen de strategie te implementeren. Eerst komt in februari en maart een delegatie bijeen van de 125 lidbedrijven met het bestuur om de nieuwe strategische doelstellingen te bepalen en een actie- en lobbyagenda te formuleren. ENVAQUA-voorzitter Erwin Dirkse zegt hierover: “Een grote dwarsdoorsnede van de achterban komt in februari en maart bijeen om over onze strategie en lobby te praten. De successen van de afgelopen twee jaar smaken naar meer, want veel van onze eerdere doelstellingen zijn inmiddels bereikt.”

Klimaatverandering zet de zorg voor een beter milieu en het belang van watermanagement in veel landen steeds hoger op de agenda. Dirkse: “De impact van onze vereniging op actuele thema’s heeft onze achterban doen inzien dat we ons in gezamenlijkheid veel krachtiger kunnen manifesteren. ENVAQUA gaat hierin mee, door op de ingeslagen weg de bakens te verleggen naar nog ambitieuzere doelstellingen.”

Jaarverslag 2016
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie na afloop van de ENVAQUA-ledenvergadering overhandigden voorzitter Erwin Dirkse en directeur Frank Buijs tevens het eerste exemplaar van het jaarverslag 2016 aan Reinier van den Berg, weerman van RTL nieuws. Van den Berg sprak tijdens de ENVAQUA-ledenvergadering op indrukwekkende wijze over de rol die milieu- en watertechnologie kan spelen bij de bestrijding van de vaak verregaande gevolgen van klimaatverandering.

Het ENVAQUA-jaarverslag over 2016 treft u via deze link aan, met een toelichting op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar.

Over ENVAQUA
ENVAQUA (www.envaqua.nl) is de enige branchevereniging voor producenten en leveranciers van milieu- en watertechnologie in Nederland en vertegenwoordigt circa 125 lidbedrijven, een jaarlijkse omzet van EUR 3,5 miljard en 20.000 FTE directe werkgelegenheid (CBS, 2014). ENVAQUA heeft als doel het gezamenlijk met haar leden bevorderen van marktcreatie, kennisontwikkeling en het innoveren en vermarkten van milieukundige oplossingen (hergebruik, besparen en herwinning), als krachtige vertegenwoordiger van de sector en middels een open cultuur gericht op samenwerking.