Op vrijdag 10 januari 2017 is het platform Holland Circular Hotspot opgericht door overheden (Rijksoverheid, Amsterdam Economic Board), bedrijfsleven (ENVAQUA/FME, BRBS Recycling, Circle Economy) en kennisinstellingen (TU Delft, WUR, Universiteit Utrecht, kennisinstituut Duurzaam Verpakken). De oprichting van het platform is eerder toegezegd in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie dat door staatssecretaris Dijksma in september vorig jaar aan de Tweede Kamer werd overhandigd.

Het platform richt zich op overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de transitie naar een circulaire economie en die internationaal hun kennis en kunde willen delen in het buitenland. De intentieverklaring voor de Holland Circular Hotspot maakt dit platform dé vlag waaronder overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken ter verspreiding en promotie van Nederlandse technologische producten en kennis op het gebied van circulaire economie in het buitenland.

Op vrijdag 9 november 2016 gaf staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur & Milieu, samen met vertegenwoordigers van andere overheden, bedrijfsleven (waaronder ENVAQUA als één van de initiatiefnemers) en kennisinstellingen al een symbolische aftrap tijdens Grondstoffenpoort.

De Holland Circular Hotspot is de opvolger en treedt in de plaats van de eenmalige campagne Netherlands Circular Hotspot die naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de EU (1e helft 2016) werd uitgevoerd.