De eerder dit jaar verstuurde enquêtes onder ENVAQUA-lidbedrijven over de internationale agenda ENVAQUA hebben een behoorlijke response opgeleverd. Uit de reacties kwam bovendien duidelijk naar voren dat er meer dan voldoende belangstelling is voor deelname, hetzij in de vorm van een collectief bezoek dan wel in de vorm van een gezamenlijk paviljoen.

In navolging van het succes van vorig jaar bij WETEX Dubai, kan ENVAQUA nu dit jaar maar liefst 5 (!) activiteiten (helpen) organiseren ter bevordering van uw exportkansen.

Het gaat in 2017 in ieder geval om de volgende beursbezoeken en collectieve deelnames:

  1. RWM Birmingham (12-14 september – bezoek + matchmaking), thema: milieutechnologie, recycling.
  2. IFAT Johannesburg (12-14 september – bezoek + matchmaking), thema: milieutechnologie.
  3. Staatsbezoek Portugal (10-11 oktober – bezoek + matchmaking) thema’s: milieutechnologie en duurzame energie.
  4. WETEX Dubai (23-25 oktober – collectief paviljoen + matchmaking), thema’s: milieutechnologie, watertechnologie, (duurzame) energie.
  5. Ecomondo Rimini (7-10 november – collectief paviljoen + matchmaking), thema: milieutechnologie

Wilt u ook deelnemen?

Binnenkort ontvangt u via ENVAQUA de uitgebreide beschrijving en inschrijfmogelijkheden. In de tussentijd kunt u contact opnemen via info@envaqua.nl of bellen met het secretariaat: 088 – 400 85 45.

Een collectief bezoek of paviljoen heeft vaak grote voordelen, zowel wat betreft uitstraling als wat betreft kosten. Noteert u daarom deze opties alvast in uw agenda?

Waar zijn die kleine lettertjes?

Uiteraard zijn de genoemde data nog onder voorbehoud van de uiteindelijke inschrijving. ENVAQUA werkt waar mogelijk samen met haar partners (FME Internationaal Ondernemen, de Watercoalitie, RVO, Holland Circular Hotspot, de topsectoren Water, Energie en Agro/Food en andere organisaties), om de slagkracht van de Nederlandse milieu- en watertechnologiebranche zo groot mogelijk te laten zijn.