Graag nodigen ENVAQUA en Water Alliance u persoonlijk uit voor hun gezamenlijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 16 juni bij Kasteel Vanenburg te Putten.

Dit jaar organiseert ENVAQUA haar ledenvergadering gezamenlijk met Water Alliance, dat haar jaarlijkse deelnemersbijeenkomst parallel met ENVAQUA op dezelfde locatie organiseert. In het kader van de samenwerking tussen beide organisaties lijkt het ons goed de netwerken op deze dag bij elkaar te brengen. De Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer (o.a. portefeuille Economische Zaken) is bereid gevonden als gastspreker een bijdrage te leveren aan het openbare (netwerk-)gedeelte van het programma.

Het thema van de bijeenkomst is ‘strategie voor de toekomst’.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst, lunch en netwerkgedeelte (12.00-13.30)
Parallelle sessies (besloten) (13.30-15.30):
1. Algemene Ledenvergadering ENVAQUA
2. Deelnemersbijeenkomst Water Alliance
Plenair deel (15.30-16.00)
Pauze netwerkmoment (16.00-17.30)
Gastspreker Michiel Scheffer, gedeputeerde provincie Gelderland en netwerkactiviteit
Afsluiting inclusief dinerbuffet (17.30-19.00)

Het definitieve programma en de vergaderstukken worden u tijdig toegezonden.

Aanmelden?
Zowel leden van ENVAQUA en deelnemers van Water Alliance (besloten en openbare gedeelte) zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst, evenals niet-leden / niet-deelnemers (openbare gedeelte). Voor niet-leden / niet-deelnemers geldt bij overinschrijving het beginsel vol = vol. U kunt zich tot vrijdag 9 juni aanstaande nog via deze link aanmelden.