Zoetermeer, maandag 19 juni 2017 – De Nederlandse milieu- en watertechnologiesector, verenigd in brancheorganisatie ENVAQUA, heeft afgelopen vrijdag het erelidmaatschap van de vereniging verleend aan haar voormalig bestuurslid en voorzitter Bert Welkers. Huidig ENVAQUA-voorzitter Erwin Dirkse memoreerde zijn buitengewone verdiensten: “Welkers was bijna 15 jaar intensief bestuurlijk betrokken bij de branche én de vereniging. Hij heeft in die periode door zijn inzet het verschil gemaakt in de ontwikkeling en het resultaat van onze activiteiten.”

Bert Welkers vervulde het voorzitterschap bij één van de rechtsvoorgangers van ENVAQUA (Aqua Nederland) tussen mei 2002 en mei 2008. Welkers bleef nadien bestuurslid tot en met de oprichting van ENVAQUA per 1 januari 2015 en tot zijn afscheid binnen het bestuur eind 2016. Als bestuurslid van Aqua Nederland was Welkers onder meer actief bij de oprichting van het Netherlands Water Partnership (NWP), de oprichting van de vakbeurs Aqua Nederland en op het thema legionellabeheersing. Dirkse: “Het erelidmaatschap van Welkers is een erkenning voor zijn buitengewone verdiensten ten behoeve van de in of vanuit Nederland actieve milieu- en watertechnologiesector in het algemeen en de leden van ENVAQUA in het bijzonder.”

ENVAQUA award 2017
Tijdens het openbare gedeelte na afloop van de besloten ENVAQUA-ledenvergadering kreeg Bert Welkers eveneens de ENVAQUA award overhandigd door voorzitter Erwin Dirkse en de eerste winnares uit 2016, Sanne Carrière. De ENVAQUA award wordt jaarlijks uitgereikt aan die persoon of werkgroep die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de branchevereniging.

Over ENVAQUA
ENVAQUA (www.envaqua.nl) is het platform voor innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie en vertegenwoordigt circa 125 lidbedrijven, een jaarlijkse omzet van EUR 3,5 miljard en 20.000 FTE directe werkgelegenheid (CBS, 2014). ENVAQUA verbindt Nederlandse technologiebedrijven die een toekomstbestendige, circulaire economie realiseren en is hiervoor het aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen van belanghebbenden. ENVAQUA draagt positief bij aan de vergroting van de verdienkracht en exportkansen van haar leden en werkt samen met haar partners aan bevordering van innovatie en kennisontwikkeling.