Achterban ENVAQUA stemt in met nieuwe doelstellingen

Zoetermeer, 21 juni 2017 – Afgelopen vrijdag heeft de Nederlandse milieu- en watertechnologiesector, verenigd in brancheorganisatie ENVAQUA, ingestemd met ambitieuze, nieuwe doelstellingen. De doelstellingen van ENVAQUA voor de komende vier jaar zijn tot stand gekomen op basis van een drietal strategiesessies dit voorjaar, waarbij een groot deel van de achterban betrokken was. Frank Buijs, directeur ENVAQUA: “De sector legt zich enthousiast toe op het thema circulaire economie en draagt met haar activiteiten bij aan de vergroting van de verdienkansen en exportmogelijkheden van haar achterban. ENVAQUA heeft besloten het platform te willen worden voor innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie.”

Doelstellingen voor de toekomst

ENVAQUA heeft een aantal concrete acties op stapel staan om haar plannen te realiseren, waaronder een ambitieus plan voor het opzetten van milieuopleidingen, gegeven vanuit de bedrijfspraktijk. Buijs: “ENVAQUA wil samen met haar partnerorganisaties de komende jaren gaan werken aan een instituut voor milieuopleidingen. Technologische kennis bij toezichthouders en ministeries vergroten we door relevante praktijkervaring te delen. Mede om die reden hebben ENVAQUA en de Vereniging voor Milieuprofessionals een intensieve samenwerking afgesproken.” Sluit de trend naar ‘circulariteit’ van onze maatschappij en economie aan op de business en expertise van ENVAQUA-leden? Buijs: “ENVAQUA is niet voor niets één van de initiatiefnemers, samen met ondernemersorganisatie FME van exportplatform ‘Holland Circular Hotspot’. De kennis, ervaring en oplossingen van onze leden vormt een positieve bijdrage aan één van de grootste uitdagingen van deze tijd. In een wereld waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, ontstaan volop kansen. Zo helpt ENVAQUA haar leden, Nederland en internationale betrokkenen naar een circulaire toekomst.”

Een beeldverslag van de Algemene Ledenvergadering van ENVAQUA op vrijdagmiddag 16 juni jl. treft u aan via deze link. De ALV van ENVAQUA vond tegelijkertijd plaats op dezelfde locatie als de deelnemersbijeenkomst van de stichting Water Alliance. De doelstellingen van ENVAQUA voor 2017 tot en met 2021 treft u aan in het zogeheten strategiedocument via deze link. Het verslag en de presentaties treft u binnenkort aan op de website van ENVAQUA: www.envaqua.nl.

De Gedeputeerde voor Economische Zaken van de provincie Gelderland, Michiel Scheffer, omschreef de grote kansen voor circulaire economie aan de aanwezigen vanuit ENVAQUA en Water Alliance (bron: ENVAQUA/Hein Athmer).

Over ENVAQUA

ENVAQUA (www.envaqua.nl) is het platform voor innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie en vertegenwoordigt circa 125 lidbedrijven, een jaarlijkse omzet van EUR 3,5 miljard en 20.000 FTE directe werkgelegenheid (CBS, 2014). ENVAQUA verbindt Nederlandse technologiebedrijven die een toekomstbestendige, circulaire economie realiseren en is hiervoor het aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen van belanghebbenden. ENVAQUA draagt positief bij aan de vergroting van de verdienkracht en exportkansen van haar leden en werkt samen met haar partners aan bevordering van innovatie en kennisontwikkeling.