Nieuws van het Platform Biociden

Zoals gisteren al aangekondigd heeft het Ctgb onlangs het beleid ten aanzien van biociden met gewasbeschermingstoepassingen nader praktisch uitgewerkt. Dezer dagen zal daarover in de E-zine van het Ctgb een bericht verschijnen. Als direct belanghebbende heeft het Platform Biociden (naast LTO, Nefyto en Plantum) reeds de tekst van het nieuwe beleid ontvangen (zie bijlage). Over deze materie heb ik U vorig jaar begin november uitvoerig geïnformeerd. Het Ctgb heeft nu definitief een ei gelegd. Het beoogde beleid is met name van belang voor de toepassing van desinfectiemiddelen in de agrarische sector. Blijkens de door het College goedgekeurde notitie gaat het vooral om middelen op basis van de volgende werkzame stoffen:

–          Formaldehyde
–          DDAC (Didecyldimethylammoniumchloride)
–          Waterstofperoxide + perazijnzuur
–          Waterstofperoxide
–          Natrium-p-tolueen sulfonchloramide
–          Pentanatrium bis (peroxymonosulfaat) bis(sulfaat)
–          Natriumhypochoriet
–          Ethanol

Het Ctgb is bereid om over het beleid met belanghebbenden in gesprek te gaan en daarvoor in augustus (tweede helft) een overleg te organiseren, waarbij industrie en gebruikersorganisaties aanwezig kunnen zijn. Indien er bij U(w achterban) belangstelling bestaat voor een dergelijke bijeenkomst, wil ik U vragen dat zo spoedig mogelijk aan mij kenbaar te maken. Mocht U nog andere partijen kennen, waarvan u weet dat die belangstelling hebben om geïnformeerd te worden over dit beleid, hoor ik dat ook graag.

Frank E. Hes
Coordinator Platform Biociden