FME spreekt tijdens hoorzitting in Tweede Kamer over buitenlands handelsbeleid
Op maandag 11 september heeft FME haar standpunt over handelsbevordering duidelijk gemaakt tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het belang van handelsbevordering voor de technologische industrie is groot. De FME-leden exporteren voor 47 miljard en realiseren daarmee een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient. De bij FME aangesloten bedrijven halen gemiddeld meer dan de helft van hun omzet uit het buitenland en zijn actief in meer dan 20 landen. In het buitenland liggen er veel kansen voor de technologische industrie. Daarom vindt FME dat er bij de Nederlandse ambassadeposten meer capaciteit moet komen en dat handelsmissies moeten aansluiten bij de behoefte van ondernemers. Ook valt er nog winst te behalen in de publiek-private samenwerking op het terrein van handelsbevordering.

Maakindustrie motor economische groei
Door de Nederlandse maakindustrie is export al jaren de motor van onze economische groei. Dit betekent dat hun performance in grote mate afhankelijk is van hun internationale activiteiten. Daardoor zijn zij extra gevoelig voor het krachtenspel van veranderingen en onzekerheden in de wereld die onze internationale concurrentiepositie beïnvloeden. Dit geldt nog sterker voor het midden- en kleinbedrijf, een grote meerderheid van de FME-leden. FME zet zich daarom in voor een sterk export ecosysteem middels een professionele Nederlandse handelsbevordering die essentieel is om industriële bedrijven te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun internationale ambities.

Wat wil FME bereiken?
FME maakt zich hard voor vergroting van de ambitie en professionaliteit ten aanzien van internationaal ondernemen en handelsbevordering. Missies en economische diplomatie spelen hierin een sleutelrol door te zorgen voor lokale en actieve aanwezigheid in de landen waar er voor Nederland handelskansen liggen. Met name in landen waar de overheidsbemoeienis groot is, is die vertegenwoordiging cruciaal.