Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft ENVAQUA-vicevoorzitter Aart Ek voor vier jaar benoemd als lid van de zogeheten commissie van deskundigen. Deze commissie is ingesteld op basis van het drinkwaterbesluit. De benoeming van Aart Ek tot commissielid heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. ENVAQUA is tevreden met de benoeming van Aart Ek, omdat het belangrijk is dat de branche voldoende vertegenwoordigd is bij het toezicht op naleving van de eisen over de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater.

Besluit wijziging samenstelling Commissie van Deskundigen Drinkwaterbesluit