ENVAQUA en SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie) werken samen aan het verbreden van kennis over onder meer het optimaliseren van industriële koelwatersystemen. ENVAQUA en SKIW organiseren donderdag 7 december een themadag over industrieel koelwater met medewerking van VEMW en Deltalinqs.

Pitches
Sinds het vaststellen van de BAT (Best AvailableTechniques) door de EU in 2001 hebben er zich op technisch en technologisch gebied veel veranderingen aangediend en zijn op sommige onderdelen de inzichten duidelijk veranderd. Hoog tijd om op deze Koelwaterdag stil te staan bij de nieuwste ontwikkelingen.
Tijdens deze dag zal door de sprekers uitgebreid aandacht worden gevraagd voor de invloed van big data, de ervaringen met koelwaterbehandeling bij de industrie en uiteraard wordt het onder controle houden van Legionella-besmettingen van koeltorens niet vergeten. Voor deelnemers aan de Koelwaterdag die niet dagelijks met koelwater om-gaan, wordt gestart met een inleidende presentatie over koelwaterbehandeling. Ook een doorkijkje naar de toekomst zal worden belicht en via een zestal pitches zullen onder meer enkele nieuwe technieken worden gepresenteerd.

Tijdens de dag zal gepeild worden of er behoefte is aan de oprichting van een landelijk Koelwaterplatform.
Samen met de paneldiscussie waarvoor we vertegenwoordigers uitgenodigd hebben van-uit diverse takken van de industrie, belooft de Koelwaterdag een interessante, veelzijdige en leerzame dag te worden. Graag nodigen wij u uit deze dag bij te wonen. Het programma en nadere informatie vindt u hieronder.

Programma
09:30 – 09:35 Inleiding door dagvoorzitter Carla Jong (Deltalinqs)
09:35 – 10:00 “De chemische kant van koelwaterbehandeling door Irma Steemers (Novochem Water Treatment BV)
10:05 – 10:30 “Open circulerende koeltorens – hoe betrouwbaar wil je ze hebben….” door Niels Groot (Dow Environmental Technology Centre)
10:30 – 11:00 Koffie break
11:00 – 11:25 “” Big data uit de koeltoren, de nieuwe olie voor de industrie” door Heleen Nieuwenhuis (Nalco Water)
11:30 – 11:55 “Koelwaterconditionering in de toekomst” door Frank Oesterholt (KWR Watercycle Research Institute)
12:00– 12:25 “Van bron-tot-bron 2.0: Through a Glass of Darkly” door Maarten Bruijs (Sweco Nederland BV)
12:25 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:30 Eerste serie van drie pitches, 7 – 8 minuten elk

  1. “IMPROVED: mobiele testinfrastructuur voor flexibele waterbehandeling” door Marjolein Vanoppen (Universiteit Gent)
  2. “Vortex Process Technology” door Mark Boeren (Pathema)
  3. “Gaat het lukken om bronnen van drinkwater vrij te houden van koelwateradditieven?” door André Bannink (RIWA)

14:30 – 14:55 “Legionella in koelwater: preventie en controle” door Fetze-Jan Kooistra (Kalsbeek B.V.)
14:55 – 15:30 Koffie break
15:30 – 15:55 Tweede serie van drie pitches, 7 – 8 minuten elk

  1. “10 cycles, geen corrosie, geen scaling, geen chemicaliën en legionella Non Detect; het verhaal van een zeer tevreden klant” door Frans Durieux (Aqua Innovation Network)
  2. “Solenis’ OnGuard™ 3B analyzer – Real-time and in-situ monitoring of biofilm” door Florian Beyer (Solenis Industries Netherlands B.V.)
  3. “Biologische bestrijding van micro-organismen met amoeben” door Irma Steemers (Novochem Water Treatment BV)

Deelname en meer informatie
De themadag vindt plaats in het EIC Mainport Rotterdam, Noordzeeweg 6, 3181 ML Rozenburg (www.eic-mainport.nl/).
De deelnamekosten bedragen 195 € ex btw; 50 € voor studenten en gepensioneerden.
Aanmelden kan via www.skiw.nl. Via deze link treft u gedetailleerde informatie aan over de programmering en de verschillende individuele pitches.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de organisatoren (SKIW of ENVAQUA):
Voor SKIW: bestuurslid Antoine van Hoorn, antoine@vonkwater.nl, tel. 06 28 75 73 29.
Voor ENVAQUA: directeur Frank Buijs, info@envaqua.nl, tel. 088 400 85 45.