Op donderdag 2 november jl. was ENVAQUA-directeur Frank Buijs moderator tijdens een bijeenkomst over pharmaceutica in industrieel water. De bijeenkomst vond plaats tijdens de zogeheten Aquatech Industrial User Experience in Rai Amsterdam. Het internationale sprekerspanel tijdens deze sessie bestond uit Paul O’Callaghan (BlueTech Research), Herman Slijkhuis (DSM Sinochem), Nicolai Schaaf (Stockholm International Water Institute, SIWI) en Henk van Buuren (Synthon). De bijeenkomst had zowel betrekking op de invoer als de lozing van (met geneesmiddelen vervuild) industrieel water. Deze bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door watertechnologie-instituut Wetsus en door een subsidie vanuit de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling).

Belang van schoon water voor farmaceutische industrie
Wat betreft het belang van schoon industrieel water voor farmaceutische bedrijven ging Paul O’Callaghan in op de vraag hoe waterrisico wordt bekeken en beheerd door farmaceutische fabrieken met een wereldwijde voetafdruk. Henk van Buuren wees op de uitgebreide voorschriften en procedures wat betreft het gebruik van hoogwaardig water voor injectie voor betrouwbare productie van actieve farmaceutische ingrediënten.

Lozing van vervuild industrieel water door farmaceutische industrie
De tegenstelling met de instroom van schoon water kon niet groter: Herman Slijkhuis ging in op de problematiek van de lozingen door farmaceutische fabrieken in hun omgeving en de roep om een ​​oplossing. Nicolai Schaaf behandelde het vraagstuk van emissies in de industrie als trigger voor antimicrobiële resistentie en de behoefte aan betere toeleveringsketens.

De openbaar beschikbare presentaties zijn na te lezen via deze link.

Subsidie
ENVAQUA ontving in september jl. een subsidie voor het inspireren, informeren en verbinden van de Nederlandse watertechnologiebedrijven en -kennisinstellingen over actuele vraagstukken bij industrieel koelwater. Het gaat specifiek om legionellabeheersing en de verwijdering van medicijnresten en pathogenen. Door deze activiteiten wordt kennisontwikkeling en samenwerking in de industrie gestimuleerd, ook richting kansrijke cross-overs. De activiteiten vinden plaats tot eind augustus 2018. ENVAQUA en de mede-aanvragers Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en Netherlands Water Partnership (NWP) verwachten in totaal 250 deelnemers te bereiken. De aanvraag werd ingediend op basis van de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling).