Circulaire economie is een brancheoverstijgend begrip dat de business voor bedrijven uit veel sectoren kan veranderen. De milieutechnologie van ENVAQUA-lidbedrijven is daarbij ook in het buitenland steeds meer in trek. Dit biedt kansen voor ENVAQUA leden!

Er is in het buitenland steeds meer vraag naar biobased oplossingen, hergebruik van afval- en grondstoffen en producten en systemen die uiteindelijk weer bij fabrikanten zullen terugkomen voor hergebruik of opwaardering. Daarom levert ENVAQUA als één van de initiatiefnemers een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het publiek-private platform Holland Circular Hotspot (HCH).

Het platform richt zich op promotie van Nederlandse kennis en technologieën, samenwerking op buitenlandse markten en vormt een aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties die geïnteresseerd zijn in Nederlandse oplossingen. ENVAQUA-voorzitter Erwin Dirkse maakt onderdeel uit van het aanjaagteam van Holland Circular Hotspot, dat bestaat uit diverse organisaties die internationaal willen samenwerken op het gebied van circulaire economie. Recent is er ook een kernteam geformeerd om de activiteiten van Holland Circular Hotspot op te starten, vanaf september is Ruben Dubelaar namens ENVAQUA en FME het Holland Circular Hotspot kernteam gaan versterken. Holland Circular Hotspot zal in april formeel worden opgericht, in de vorm van een zelfstandige stichting.

Als onderdeel van de samenwerking op buitenlandse markten zal het kernteam van Holland Circular Hotspot de komende maanden starten met het ontwikkelen van een internationaliseringsstrategie voor Circulaire Economie. Het doel van de strategie is internationale handel, kennisuitwisseling en innovatie stimuleren. Ondertussen worden er ook al een aantal activiteiten ontwikkeld om Nederlandse bedrijven de komende tijd in contact te brengen met potentiele partners in het buitenland. In november zal ENVAQUA-directeur Frank Buijs deelnemen aan de handelsmissie naar Polen om de kansen voor ENVAQUA-leden verder te onderzoeken. De volgende internationale activiteiten staan voorlopig op de HCH agenda, hierover kunt u de komende tijd meer nieuws verwachten:

22-24 november – Missie Circulaire Economie Polen – https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/missie-circulaire-economie-polen
14 december (datum onder voorbehoud) – Bijeenkomst kansen rondom Circulaire Economie Frankrijk
31 januari – 1 februari (datum onder voorbehoud) -Verkennende missie Circulaire Economie Frankrijk
Juni 2018 – Inkomende bezoeken Circulaire Economie van Internationale delegaties
September 2018 – Missie Circulaire Economie VS – California