De werkgroep zwembaden is volop in beweging, niet alleen beweegt de werkgroep zich richting NPZ om als autoriteit vanuit een klankbord richting NPZ te fungeren maar ook wil de werkgroep kwaliteit van zwembaden nauwlettend in de gaten houden.

De werkgroep volgt de actuele ontwikkelingen in de zwembadmarkt, een voorbeeld hiervan is het dossier “des-infectiebijproducten” en de nieuwe zwemwaterwet welke vermoedelijk in 2021 van kracht wordt. Ook vindt de werkgroep het belangrijk om – indien wenselijk – experimenten met innovaties in zwembaden in de toekomst vanuit een centraal meldpunt te coördineren.

De werkgroep heeft de ambitie om een autoriteit te zijn op het gebied van kennis van lucht/ milieu en water in zwembaden. De werkgroep zwembaden wil hierbij zichtbaar en toegankelijk zijn in de markt van de zwembaden waarbij belanghebbenden de werkgroep weten te vinden.

Vindt u het ook zo belangrijk om de ambities van de werkgroep te verwezenlijken en wilt u hier een bijdrage aan leveren? Wilt u hier meer over weten? De voorzitter van de werkgroep Marcel van den Berg van Hellebrekers Technieken kan u hierover meer vertellen. (m.vandenberg@hellebrekers.nl). U kunt zich ook via het ENVAQUA secretariaat voor deze werkgroep aanmelden: info@envaqua.nl