Dit jaar organiseert ENVAQUA haar nieuwjaarsbijeenkomst gezamenlijk met het Netherlands Water Partnership (NWP). In het kader van de intensieve samenwerking tussen beide organisaties lijkt het ons goed de netwerken op deze dag bij elkaar te brengen.

Programma

Het programma ziet er op dit moment als volgt uit:
12.30 uur Inlooplunch
13.30 uur Algemene Ledenvergadering ENVAQUA (besloten gedeelte voor leden ENVAQUA)
15.30 uur Inloop plenair gedeelte
16.00 uur Plenair gedeelte ENVAQUA/NWP inclusief sprekers/paneldiscussie
17.30 uur Toast op het nieuwe jaar
tot 18.30 uur Einde met dinerbuffet

Adres: Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg.

Het thema van de bijeenkomst is de bijdrage die milieu- en watertechnologie leveren aan het streven naar een circulaire economie. ENVAQUA en NWP zijn er trots op de volgende sprekers bereid te hebben gevonden een bijdrage te leveren aan het plenaire gedeelte van het programma:

• Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
• Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen Radboud universiteit
• Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn & IJssel, bestuurslid Unie van Waterschappen
• Arie Kraaijeveld, lid aanjaagteam Holland Circulair Hotspot en voormalig voorzitter FME

Het definitieve programma en de vergaderstukken worden u tijdig toegezonden.
Wilt u zich al aanmelden, dat kan via deze link. Graag tot ziens op donderdagmiddag 18 januari en alvast fijne feestdagen toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Frank Buijs, directeur ENVAQUA

Lennart Silvis, directeur NWP