ENVAQUA-voorzitter Erwin Dirkse had gistermiddag bij de nieuwjaarsbijeenkomst van ENVAQUA een duidelijke boodschap: “Nederland moet echt aan de slag voordat circulaire technologie ook een exportsucces kan gaan worden.” Dirkse overhandigde het boek ‘Laten we samen leidend zijn!’ aan een panel met vertegenwoordigers van overheid, wetenschap en bedrijfsleven. In het boek zijn showcases opgenomen van Nederlandse exporteurs van biologische, hernieuwbare materialen en technologie, die in Nederland aanlopen tegen een ongelijk speelveld. Dirkse: “Om succesvol te zijn met circulaire economie in het buitenland, is het nodig dat de Nederlandse thuismarkt voor deze zogeheten ‘biobased technology’ groeit en bloeit. De praktijk is echter dat ons succes als exporteurs wordt beperkt, omdat de Nederlandse wet- en regelgeving nog onvoldoende rekening houdt met biobased technologie.”

Enthousiaste overheid

Toch klaagt de sector niet over gebrek aan enthousiasme bij de overheid: “ENVAQUA heeft in een brief aan de Tweede Kamer samen met FME al eerder gepleit voor specifiek budget voor de grote ambities van de overheid op het gebied van circulaire economie.[1] Het belangrijkste is dat de Nederlandse overheid stappen wil zetten. De industrie wijst de overheid in dit boek op de knelpunten voor biobased technology voor de binnenlandse markt en hoe deze kunnen worden weggenomen. Te denken valt aan duidelijkheid over investeringen en subsidies, maar ook over voldoende experimenteerruimte. Valt ons pleidooi nu in goede aarde, dan wordt bij de voorjaarsnota van het kabinet de begroting alsnog verduidelijkt.” Voor de inhoud van het boek met sprekende verhalen uit de praktijk gebruikt u deze link.

Over ENVAQUA

ENVAQUA is de Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie. ENVAQUA vertegenwoordigt 125 toonaangevende lidbedrijven die wereldwijd actief zijn met een gezamenlijke omzet van EUR 4,2 miljard en 20.000 FTE.

 

[1] https://www.envaqua.nl/2017/11/23/envaqua-en-fme-waterketen-heeft-technologische-industrie-nodig/.