Interesse in de marktkansen die Frankrijk te bieden heeft? En wilt u potentiële partners ontmoeten rond het thema circulaire economie? Neem dan deel aan de verkennende missie naar Frankrijk in maart 2018. Frankrijk lonkt op het gebied van circulair! Om verdere samenwerking tussen Nederland en Frankrijk te verkennen binnen circulaire economie wordt van 7-8 maart vanuit de Nederlandse ambassade en Holland Circular Hotspot een verkennende missie georganiseerd. Het initiatief wordt ondersteund door ENVAQUA en FME.

Doel
Het doel van de verkennende missie naar Frankrijk is om een meerjarige samenwerking met Frankrijk te ontwikkelen op het gebied van circulaire economie. Hierbij zullen kansen voor zowel Nederlandse bedrijven als kennisinstellingen worden gecreëerd door:

 • Inzicht te krijgen in de dynamieken rondom het huidige beleid op circulaire economie in Frankrijk en welke knelpunten / kansen dat met zich meebrengt;
 • Nederlandse kennis, ervaring, producten en diensten op het gebied van circulair promoten en kijken welke Franse projecten/initiatieven kansen bieden;
 • Het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van (circulaire) innovatie;
 • Het creëren van een omgeving waar ruimte is voor bi- of multilaterale netwerken en partnerschappen

Voor wie
Het doel van de missie is het bespreken van meerjarige samenwerking tussen NL en Frankrijk, mogelijk door het ontwikkelen van een bilateraal platform tussen Nederland en Frankrijk met bedrijfsleven, kennisinstellingen en (regionale) overheid. De wederkerigheid in samenwerking en het uitwisselen van kennis en innovaties is hierbij het uitgangspunt. Overheden, bedrijven, start-ups, kennisinstellingen, universiteiten, organisaties met interesse in Frankrijk zijn dus allemaal welkom. Daarbij kunnen ook bedrijven die op de financiële markt met circulaire oplossingen bezig zijn zich aansluiten.

Waarom Frankrijk
Frankrijk is als trekker van het internationale milieu akkoord ‘Paris Agreement’ een pionier in het verduurzamen van het klimaat. Hierbij speelt circulaire economie natuurlijk een grote rol. Maar, op het gebied van recycling en duurzaam materiaalgebruik zien zij Nederland als een groot voorbeeld met een proactief, gestructureerd beleid. Frankrijk nam onlangs het Nederlandse initiatief Green Deals over waarbij bottom-up initiatieven zo soepel en snel mogelijk hun weg vinden tot beleidsimplementatie. Ook hebben Nederland en Frankrijk transitieagenda’s die sterk op een lijn met elkaar liggen, op weg naar een duurzame economie.

Ook op Europees niveau liggen er mogelijkheden voor Frankrijk en Nederland om samen te werken. Recent zijn enkele innovatieprojecten gestart, gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Horizon2020, specifiek toegespitst op de transitie naar een circulaire economie. Hier kan nog veel meer op worden uitgebreid.

In juni 2018 zal de PIB Waste and Sustainable Energy in France aflopen. Wat helder naar voren is gekomen uit dit meerjarenprogramma is dat de sector steeds intensiever investeert in grondstoffenproductie en logistiek en dat afvalverwerking en –export steeds meer naar de achtergrond schuift. Het feit dat herbruikbaarheid van grondstoffen en producten meer centraal is komen te staan en de wens tot minimalisering van waarde vernietiging ook in Frankrijk leeft, laat een interessante shift zien van een lineaire naar een circulaire visie.

Dit leidt tot een groeiende vraag naar circulaire oplossingen, kennis, diensten en producten in afvalmanagement en de gebouwde omgeving, een ontwikkeling waar Nederland goed op kan inspelen.

Voorlopig programma
Het programma van de missie zal voornamelijk in en om Parijs plaatsvinden, en bestaan uit gesprekken met Franse organisaties, ministeries, circulaire inkopers, project ontwikkelaars, bouwbedrijven etc, in de vorm van een seminar, waar Franse en Nederlandse ideeën en contacten kunnen worden uitgewisseld. Ook zal een aantal site visits plaatsvinden, om circulaire economie in zijn werk te zien in Parijs. Daarnaast zal ook een netwerkborrel worden georganiseerd, om in contact te komen met Franse partijen. Voor bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in specifieke marktontwikkelingen of sub thema’s bieden we de mogelijkheid aan voor individuele contacten. In Frankrijk wordt een partij ingezet die gerichte Franse contacten heeft op het gebied van circulaire economie, binnen verscheidene sectoren: OREE.

Aanmelding
Bent u geïnteresseerd om aan deze missie georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Frankrijk deel te nemen? Geef dan voor 17 februari 2018 per mail (par-ea@minbuza.nl) uw belangstelling door.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen €300,- per persoon, exclusief btw. Deelname is inclusief het collectieve programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners. Reis- en verblijfkosten (hotels en vluchten), zijn niet in de kosten inbegrepen, evenals individuele kosten en eventuele kosten van matchmaking.

Voorlopig programma

7 maart

 • Reizen Nederland à Frankrijk
  • Thalys Amsterdam, Thalys Rotterdam, Thalys Antwerpen
  • Aankomst in Parijs
  • Lunch en kennismaking NL-delegatie onderling
 • CE-EC – Seminar op de residentie van de ambassadeur (ca 50 personen, Engelstalig)
  • NL en F Transitie agenda’s, Green Deals en wetgeving en producer responsibility aanpak
  • Green Deal Circulair Inkopen en een Franse versie, inzicht in aanbestedingen
  • Parijs Circulair en Amsterdam Circulair (C40) en Olympische Spelen
  • 2 NL kop[lopers over nieuwe business modellen CE
  • 2 Franse koplopers over CE (Bouygues Construction/ XTU architectes/ Syctom)
  • Franse en Nederlandse cultuur (ING Paris, BPI Amsterdam)
  • Concept Meer Jaren Programma F-Nl op circulair
 • Netwerk moment met OREE leden = Pitches deelnemers
 • Hotel

8 maart

 • Bezoek aan relevante Ministerie (gespreksonderwerpen:)
  • mogelijk MoU tussen NL en Frankrijk op het gebied van CE / Wat zijn de programmalijnen / onderwerpen).
 • Bezoek programma aan 2 Franse organisaties (we zijn welkom bij:)
  • Nouveau Palais du Justice en presentatie Syctom
  • Duurzaam bouwen project van ICADE
  • Grand Paris Express, duurzame bouw nieuwe stations
  • SNCF
  • Saclay, gebiedsontwikkeling met warmte net (35 km van Parijs)
  • Fondation GoodPlanet
 • Reizen Frankrijk à Nederland

 Meer info
Heeft u vragen over de concrete invulling van de missie? Of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met: par-ea@minbuza.nl