Op donderdagmiddag 18 januari vond de Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst van ENVAQUA plaats in conferentiehotel ‘Kontakt der Kontinenten’ te Amersfoort. Deze middag vond plaats in samenwerking met het Netherlands Water Partnership (NWP). Thema van de bijeenkomst was de bijdrage die milieu- en watertechnologie levert aan het streven naar een circulaire economie.

Paneldiscussie
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst vond een plenaire paneldiscussie plaats. Deze werd ingeleid door professor Jan Jonker (onder meer hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en Peter Diez (directeur Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De andere panelleden waren Hein Pieper (dijkgraaf waterschap Rijn en IJssel, tevens bestuurslid Unie van Waterschappen) en Arie Kraaijeveld (lid aanjaagteam Holland Circular Hotspot, tevens voormalig voorzitter FME).

Overhandiging uitgave
Aan het eind van het plenaire programma werd de uitgave ‘Laten we samen leidend zijn‘ overhandigd aan de panelleden. Deze uitgave bevat inspirerende voorbeelden van de mogelijkheden van biobased technologie. Ook gaat de uitgave in op de wijze waarop de Nederlandse thuismarkt op dit gebied verder kan worden ontwikkeld (zie voor een verdere toelichting en een digitale versie van deze uitgave het bericht ‘Exportsucces Nederlandse circulaire technologie beperkt door thuismarkt‘).

Foto-impressie
Via deze link kunt u nagenieten van een foto-impressie van deze bijeenkomst, die ondanks de KNMI-code rood uitstekend werd bezocht door leden en stakeholders uit de gehele milieu- en waterketen.

Klik op de foto voor de foto-impressie van de ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst ENVAQUA/NWP donderdagmiddag 18 januari 2018

Klik op de foto voor de foto-impressie van de ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst ENVAQUA/NWP donderdagmiddag 18 januari 2018