Bedrijven en kennisinstellingen uit diverse sectoren, waaronder Afvalmanagement & Circulaire Economie, reizen tussen 8 en 13 april naar China voor een economische missie. Aan deze missie wordt volop politieke steun gegeven door een grote kabinetsdelegatie.

Vanuit Den Haag reizen mee: minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer is de zakelijk missieleider.

Voor meer informatie en inschrijven volg je deze link.