Het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, georganiseerd door het Ministerie van IenW, VNO-NCW, de VNCI en de WECF heeft deze editie het thema REACH 2018. Het minisymposium vindt plaats op woensdag 11 april 2018 bij VNO-NCW, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.

Het programma is als volgt:

13.00           Inloop met koffie en thee

13.30           Evaluatie van REACH
Begin 2018 komt de Europese Commissie met haar evaluatie, inclusief een agenda voor verbeteringen in de komende jaren. Wat zijn de plannen en wat vinden betrokken partijen (overheid, NGO’s, bedrijven) hiervan?

  • Presentatie door het Ministerie van IenW
  • Reacties van het bedrijfsleven en de WECF
  • Vragen en discussie

14.15            Presentatie ECHA: de registratiedeadline: de laatste loodjes voor leveranciers én gebruikers
Hoe kunt u zich als leverancier of afnemer van stoffen voorbereiden op de deadline van 1 juni 2018? Wat kunt u doen om knelpunten in de levering van uw stoffen te voorkomen of op te lossen? Deze vragen staan centraal vanuit het perspectief van zowel branches als bedrijven. Een deskundige van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) zelf zal hier informatie over geven.

  • Presentatie door Catherine Cornu, Senior Scientific Officer, ECHA
  • Vragen en discussie

15.00           Pauze

In de pauze en na afloop kunt u 1-op-1 vragen stellen aan de helpdesk en ECHA.

  • De registratiedeadline: vragen en discussie

Stel uw vragen aan een panel van medewerkers van ECHA, de REACH/CLP-helpdesk en brancheorganisaties.

16.30           Borrel

U kunt zich aanmelden bij secretariaat.VenR@minienm.nl.
Meer informatie over het minisymposium: jochem.vander.waals@minienm.nl.