De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater houdt de gemoederen bezig. De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar uiteenlopende aspecten van medicijnresten en ziekteverwekkers (pathogenen) in de waterketen. Onder meer naar (het monitoren van) effecten, de hotspots en naar de werking en effectiviteit van bestaande en nog te ontwikkelen nazuiveringstechnieken. Graag nodigt ENVAQUA je uit voor het seminar medicijnresten en pathogenen op dinsdag 13 maart, van 14.00 – 15.30 uur tijdens de vakbeurs Aqua Nederland. Tijdens het seminar besteden we aandacht aan de bredere context van medicijnresten en pathogenen in water.

Drinkwaterbedrijven zijn bezorgd en vinden dat er beter rekening moet worden gehouden met de drinkwatervoorziening bij industriële lozingen. Tweede Kamerleden dringen aan op scherpe maatregelen. Loopt de (drink)watervoorziening gevaar? En: hoe gaan waterleveranciers én watergebruikers om met incidenten? De overheid heeft ondertussen niet stil gezeten. Zo ligt er een Delta-aanpak Waterkwaliteit en er is beleid gekomen voor de aanpak van “Zeer Zorgwekkende Stoffen”. Vorig jaar is daar de ‘Structurele aanpak van opkomende stoffen’ bijgekomen.

Meld je nu aan!

Programma
Tijdens dit seminar worden korte interactieve lezingen gegeven. Er wordt ingegaan op probleemstoffen in drinkwater en oppervlaktewater en het meten daarvan. Verder worden ingegaan op microplastics, microverontreinigingen, industriële lozingen en de gevolgen daarvan en de knelpunten in grondstoffen voor de drinkwatersector.

Sprekers

  • Rob Eijsink, stuurgroepsecretaris Bodem & Infrastructuur bij VEWIN
  • Roy Tummers, directeur water bij VEMW
  • Etteke Wypkema, innovatiemanager bij waterschap Brabantse Delta
  • Ruud Steen, hoofd Markt en Advies bij Het Waterlaboratorium

Doelgroep
Afvalwatertechnologen, industriële eindgebruikers, beleidsmakers in het waterdomein (waterschappen en ministeries), onderzoekers en adviseurs.

Meer informatie
Congrescentrum Easyfairs Evenementenhal
Aanvang: 13.30 uur
Inhoudelijke programma: 14.00 – 15.30 uur
Adres: Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, Gorinchem
Aanmelden: klik hier

Specifiek voor de beursbezoekers
Heb je uitdagingen op het gebied van zuivering afvalwater of drinkwater? Ben je op zoek naar innovaties en wil je in contact komen met waterleveranciers? Kom dan naar het Industrial Matchmaking event op 13 maart. Tijdens dit event kun je in contact komen met relevante partijen.