Brancheorganisatie ENVAQUA en EasyFairs verbreden de huidige vakbeurs Aqua Nederland om exposanten en bezoekers te laten profiteren van nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van watertechnologie en aanpalende thema’s. Frank Buijs, directeur ENVAQUA en Bas van Gent, directeur EasyFairs: “Uit marktonderzoek blijkt dat de potentie onder de huidige doelgroep voor de vakbeurs Aqua Nederland nog lang niet is benut. ENVAQUA en EasyFairs gaan nu werken aan een specifiekere thematiek en een meer individuele gerichte communicatie richting de markt.”

Thematische verbreding vakbeurs
Uit het onderzoek is een tiental trends en beursthema’s voortgekomen dat bepalend is voor de verdere ontwikkeling van het beursconcept. De thematische verbreding van de Aqua Nederland vakbeurs is gericht op het toegenomen belang van circulariteit, automatisering & sensoring, de bronaanpak van verontreinigingen en het deltaplan zoet water. Ook gaat het aanbod voor specifieke doelgroepen op de schop, met name voor de land- en tuinbouwsector. Verder gaat de vakbeurs meer aandacht besteden aan dienstverleners in de keten, waar voorheen het accent vooral lag op producenten en leveranciers. Verbreding van de thema’s en doelgroepen van de vakbeurs Aqua Nederland wordt gedragen door tweederde van de ondervraagden.

ENVAQUA-directeur Buijs: “Onze samenwerking met EasyFairs stelt de meerwaarde voorop voor exposanten en bezoekers van de succesvolle vakbeurs Aqua Nederland. Tegelijkertijd werkt Nederland hard aan een schoner milieu en een circulaire economie. Omdat milieu- en watergerelateerde technologieën daarbij steeds vaker samenvallen, speelt de vakbeurs in op deze ontwikkelingen.” EasyFairs-directeur Van Gent: “In navolging van onze missie ‘Visit the future’ voorzien we in de behoefte van onze communities om verbanden te realiseren tussen de watertechnologische en milieutechnische wereld. Dit onderzoek met onze partner ENVAQUA vertaalt de wensen van bezoekers naar de beursvloer voor een frisse ‘vernieuwde’ editie vanaf 2018 en daarna.”

Figuur 1: Veel steun voor thematische verbreding van de vakbeurs Aqua Nederland

Figuur 1: Veel steun voor thematische verbreding van de vakbeurs Aqua Nederland

Over het onderzoek
Het representatieve marktonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ENVAQUA en EasyFairs door de firma Annalise Market Intelligence. Aan het onderzoek werd medewerking verleend door beroepsorganisatie voor milieuprofessionals VVM. Het marktonderzoek vond plaats op basis van een online enquête onder potentiële en huidige exposanten en bezoekers. Bovendien hebben tientallen interviews plaatsgevonden met deskundigen in de waterketen. Een openbare managementsamenvatting van het onderzoek treft u aan via deze link. De leden van ENVAQUA en de respondenten van het marktonderzoek ontvangen het volledige rapport.

Figuur 2: De 10 belangrijkste trends bij uitbreiding van de vakbeurs Aqua Nederland

Figuur 2: De 10 belangrijkste trends bij uitbreiding van de vakbeurs Aqua Nederland

Over ENVAQUA en EasyFairs
ENVAQUA is de Nederlandse brancheorganisatie voor leveranciers en producenten van milieu- en watertechnologie. ENVAQUA vertegenwoordigt 125 toonaangevende lidbedrijven die wereldwijd actief zijn met een gezamenlijke omzet van EUR 4,2 miljard en 20.000 FTE. EasyFairs is met 3 locaties in Nederland (Gorinchem, Hardenberg en Venray) en succesvolle eigen beursformules de grootste beursorganisator. ENVAQUA en EasyFairs werken als titeleigenaar respectievelijk beursorganisator gezamenlijk aan het succes van de vakbeurs Aqua Nederland.