De ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO gaan in opdracht van de Provincie Noord-Brabant vernieuwing in stalsystemen stimuleren. De nieuwe stalconcepten moeten een integrale oplossing bieden voor de uitdagingen waarvoor de veehouderijsector en andere betrokkenen zich gesteld zien, zoals het verlagen van de emissie van CO2. Naar de overtuiging van de ondernemersorganisaties kunnen slimme technologieën helpen om de stallen op een duurzame manier toekomstbestendig te maken. Dat is in het belang van dier, boer, omgeving en economie.

De laatste jaren komen er steeds meer stalinnovaties beschikbaar. Diverse bedrijven hebben slimme oplossingen ontwikkeld voor een deel van de problematiek. Er is een sterke behoefte aan een meer integrale benadering. Bovendien is het van belang om de emissie van ammoniak, fijnstof en CO2 bij de bron aan te pakken.

Regelingen
Om de innovatieve stalconcepten ook daadwerkelijk te verwezenlijken vindt afstemming plaats met gemeenten waar de nieuwe stalconcepten of de aanpassing van bestaande stallen gerealiseerd moeten gaan worden. Tevens vindt er overleg plaats met de diverse belangenorganisaties, waaronder ENVAQUA en NVKL.
De provincie Noord-Brabant heeft voorts financiële regelingen beschikbaar in de vorm van leningen en aankomende subsidies om bedrijven en veehouders te ondersteunen bij het realiseren van vernieuwende stalconcepten.

Het volledige persbericht is beschikbaar via deze link. Jacqueline van Oosten is beschikbaar voor meer informatie over het project: jacqueline.van.oosten@fme.nl of bel (0)6 54 25 39 94.