Royal Eijkelkamp heeft in Sri Lanka een vijfjarig miljoenenproject in de wacht gesleept. In opdracht van het Sri Lankaanse Ministry of Irrigation and Water Resources Management start Royal Eijkelkamp deze maand in verschillende regio’s van het Zuid-Aziatische land met de realisatie van een grondwater monitoringsnetwerk.

‘Net als veel andere landen, kampt ook Sri Lanka met tal van grondwater gerelateerde problemen’, aldus Senior Project Manager Elsa Mulder-van Heijst. ‘Grondwater wordt schaarser, door bevolkingsgroei neemt de vraag naar grondwater toe en een grote variëteit aan gebruikers veroorzaakt schommelingen in niveau, kwaliteit en samenstelling van het grondwater. Daarnaast bestaan er in Sri Lanka verschillende klimaatzones. In de droge zone, waarin veelvuldig inwoners worden getroffen door een chronische nierziekte, wordt in de meeste drinkwatermonsters een zeer hoog arsenicum en kwikgehalte aangetroffen.’

Via deze link lees je het hele artikel.