Vanaf eind volgende maand, om precies te zijn vanaf vrijdag 25 mei, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervangt deze de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wbp geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation. De nieuwe AVG heeft consequenties voor alle bedrijven en andere organisaties die persoonsgegevens gebruiken of opslaan. Om hoge boetes te voorkomen, is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Wat verandert er en waarom is dit van belang voor uw firma?
De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop. Als u klikt op de afbeelding bij dit artikel, heeft u direct een factsheet beschikbaar over de algemene verordening gegevensbescherming.

Voor ENVAQUA-leden die tevens FME-lid zijn, is er meer informatie beschikbaar via FME Advocaten (login vereist).

Wat doet ENVAQUA zelf aan voorbereiding voor de AVG?
Bedrijven en andere organisaties dienen een geldige reden te hebben voor het opslaan van gebruikersgegevens. ENVAQUA inventariseert (samen met FME) de processen en systemen waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt (het zogeheten verwerkingsregister) en eventueel met welke leveranciers. Denk o.a. aan het organiseren van vergaderingen/bijeenkomsten, systemen waarin we persoonsgegevens opslaan, externe webservers, hoe we met externe leveranciers omgaan en of er een verwerkersovereenkomst nodig is. Persoonsgegevens van medewerkers bij lidbedrijven mag ENVAQUA opslaan. Samen met FME maakt ENVAQUA beleid over hoe lang deze gegevens nodig zijn en worden opgeslagen, alles binnen de (nu en straks) geldende wettelijke kaders.