Op 7 juni kwamen de ENVAQUA leden bij elkaar voor de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse Summer Event in het prachtige pand van KWR in Nieuwegein.

Tijdens de Ledenvergadering werd een terugkoppeling gegeven door verschillende werkgroepen. Onder leiding van Annemarie Mulder (FME-adviseur) werd gesproken over de voortgang bij de uitvoering van de strategie van ENVAQUA en de doelen per werkgroep voor de komende periode. Vanuit meerdere werkgroepen is een oproep gedaan richting de leden actief deel te nemen, om zo onze ambities te helpen realiseren. Belangstelling in beïnvloeding van wet- en regelgeving, technische standaarden of het imago van de branche? Maak dit kenbaar bij de werkgroep voorzitters (zie www.envaqua.nl voor de werkgroepen) of het ENVAQUA secretariaat (info@envaqua.nl).

foto: Hein Athmer

Tijdens het openbare deel van het Summer Event is namens KWR een presentatie gegeven door Kees Roest, programma coördinator TKI Watertechnologie senior onderzoeker. Kees heeft het toegepast onderzoek van KWR opgezet naar hergebruik van water, energie en componenten, zoals nutriënten, cellulose en metalen. Vervolgens hebben de bestuursleden van ENVAQUA en SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Na een feestelijke toost volgde een netwerkborrel en konden de deelnemers genieten van een heerlijk zomerse barbecue.

Bekijk het beeldverslag: https://www.zoalsheinhetziet.nl/reportagefotografie/envaquaalvjuni2018
Bekijk via deze link de presentatie van KWR/Idsart Dijkstra en via deze link de presentatie van KWR/Kees Roest.