Betrek stakeholders uit het bedrijfsleven bij het kiezen van meerjarige exportprogramma’s
In mei publiceerde het kabinet de nota ‘Investeren in perspectief: voor de Wereld, voor Nederland’. Deze nota geeft aan hoe het kabinet de internationale uitdagingen en kansen oppakt in het belang van Nederland. Met deze nota worden goede stappen gezet om de ambitie en professionaliteit ten aanzien van internationaal ondernemen en handelsbevordering te vergroten, een zaak waar FME en ENVAQUA zich hard voor maken. FME is morgen op uitnodiging te gast bij de hoorzitting in de Tweede Kamer om deze reactie mede namens ENVAQUA toe te lichten.

Na de zomer komt het ministerie met een verdere uitwerking. FME en ENVAQUA ondersteunen de ingezette koers in grote lijnen en kijkt uit naar verdere uitwerking. Enkele voorbeelden zijn:

  • Er zijn concrete acties nodig ten aanzien van ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij het internationaliseren.
  • FME en ENVAQUA zien in de uitwerking van het nieuwe klimaatfonds graag dat werk gemaakt wordt van het betrekken van het bedrijfsleven.
  • Ook zien FME en ENVAQUA graag dat het kabinet ook acties formuleert om de Nederlandse positie in ontwikkelde landen te versterken, naast opkomende markten.
  • In het kader van de handelsmissies wordt beschreven dat een groep van publieke partijen zoals ministeries, regio’s en gemeenten landen hebben gekozen waarop meerjarige publiek-private programma’s ontwikkeld worden. Voor deze vorm van programmering hebben FME en ENVAQUA zich al jaren ingezet, echter wij zouden juist graag zien dat dit met stakeholders uit het bedrijfsleven wordt gedaan, zodat kansen voor het bedrijfsleven nog meer centraal staan.