Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland, geflankeerd door Frank Buijs, directeur ENVAQUA (rechts) en Rob van Beek, beleidsadviseur FME (links) met de uitgave "Laten we samen leidend zijn!"

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland, geflankeerd door Frank Buijs, directeur ENVAQUA (rechts) en Rob van Beek, beleidsadviseur FME (links) met de uitgave “Laten we samen leidend zijn!”

Op uitnodiging van EZ-gedeputeerde Adri Bom-Lemstra waren de provincie Zuid-Holland, branchevereniging ENVAQUA en FME bijeen over het versnellen en verbreden van de toepassing van biobased technologie. Deze technologie is cruciaal voor de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof.

Zuid-Holland wil op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie graag samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland: “ENVAQUA- en FME-lidbedrijven zijn goed in het omzetten van organisch restmateriaal naar nuttige toepassingen zoals bijvoorbeeld eiwitten, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte. Dit is kennis en ervaring waar de provincie echt iets mee opschiet bij het realiseren van haar ambities richting een circulaire economie.”

ENVAQUA heeft samen met FME aan gedeputeerde Bom de uitgave ‘Laten we samen leidend zijn!’ overhandigd. Hierin zijn showcases opgenomen van Nederlandse exporteurs van biologische, hernieuwbare materialen en technologie, die in Nederland aanlopen tegen een ongelijk speelveld. Voor de inhoud van het boek met sprekende verhalen uit de praktijk gebruikt u deze link.

Directeur Frank Buijs van de vereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven ENVAQUA: “Om succesvol te zijn met circulaire economie in het buitenland, is het nodig dat de Nederlandse thuismarkt voor deze zogeheten ‘biobased technology’ groeit en bloeit. Helaas houdt Nederlandse wet- en regelgeving nog onvoldoende rekening met biobased technologie.” Toch klaagt de sector niet over gebrek aan enthousiasme bij de provincie Zuid-Holland. Buijs: “Het belangrijkste is dat de Nederlandse overheid stappen wil zetten. De industrie wijst de overheid in dit boek op de knelpunten voor biobased technology voor de binnenlandse markt en hoe deze kunnen worden weggenomen. Te denken valt aan duidelijkheid over investeringen en subsidies, maar ook over voldoende experimenteerruimte. Het is mooi dat Zuid-Holland hierin leiderschap toont met stimuleringsprogramma’s zoals ACCEZ.”