De SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) is zojuist gelanceerd. SDGP is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door RVO. Het programma is gericht op bedrijven, publieke instellingen, ngo’s of kennisinstellingen die willen samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden: SDG 2 (einde aan honger), SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei, SDG 17 (partnerschappen voor de doelen).

Binnen het instrument is een bijdrage aan een transitie naar een circulaire economie als een belangrijke onderwerp geïdentificeerd. Hierop wil het instrument bijdragen op de volgende twee wijze:

  1. Het thema Circulaire economie Agrosector is één van de vier thema’s waarvoor een consortium hun projectvoorstel kan indienen. Het is van belang dat het project een bijdrage levert aan de totstandkoming van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens.
  2. Circulaire economie is tevens een dwarsdoorsnijdend onderwerp wat betekent dat ook voorstellen op de andere drie thema’s (Werk & inkomen voor jongeren & vrouwen, Voedingswaarde en Efficiënte Waardketens) zullen worden getoetst op hun bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. De thema’s Werk & inkomen en Waardeketens zijn niet specifiek gericht op de agrarische sector, wat betekent dat ook bedrijven actief op een circulaire economie in sectoren zoals ICT, Afval, Toerisme e.d. ook in aanmerking kunnen komen zolang er wordt bijgedragen aan de voor dat thema opgestelde doelstellingen.

Tot 1 oktober 2018 kunnen concept notes worden ingediend. Meer informatie over het nieuwe instrument (doelstellingen faciliteit, voorwaarde maximaal subsidie percentage 50%, gestelde eisen partnerschap, landenlijst) zijn te vinden in de Staatscourant en op de website van RVO. Vragen kunnen ook worden gestuurd naar SDGP@RVO.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-32302.html

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/Beleidskader-SDG-Partnerschapfaciliteit.pdf

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp

Vragen kun je stellen aan de SGDP mail: SDGP@RVO.nl en vragen over circulaire economie binnen SDGP kun je richten aan Ianthe Nieuwenhuis, Ianthe.Nieuwenhuis@rvo.nl.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)