Heeft u kennis en expertise waarmee u kunt meehelpen aan de wederopbouw van Sint Maarten? Laat u op vrijdag 28 september informeren over het wederopbouwprogramma voor deze regio.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat Sint Maarten in 2017 zwaar is getroffen door orkaan Irma. De Nederlandse overheid draagt bij aan de wederopbouw van Sint Maarten door € 550 miljoen beschikbaar te stellen. Een groot deel van dit bedrag is ondergebracht in een trustfund, dat de Wereldbank beheert. De Wereldbank heeft immers veel ervaring met wederopbouw en herstel na natuurrampen en het begeleiden van lokale overheden.

Herstelplan
De overheid van Sint Maarten heeft de schade geïnventariseerd in een herstelplan, het National Recovery and Resilience Plan. Het trustfund wordt ingezet voor de projecten en programma’s uit dit herstelplan met de hoogste prioriteit. Building Back Better is het motto. Het vaststellen van de projecten is nog in voorbereiding, maar er worden in elk geval projecten gefinancierd die gericht zijn op duurzame versterking van de infrastructuur/bereikbaarheid (denk aan de haven en het vliegveld) en afvalinzameling en –verwerking.

Wederopbouwprogramma
Tijdens deze voorlichtingssessie voor het Nederlandse bedrijfsleven vertellen wij u meer over het wederopbouwprogramma van Sint Maarten. Experts van de Wereldbank, die betrokken zijn bij de wederopbouw op Sint Maarten, zullen hierbij aanwezig zijn. De bijeenkomst richt zich voornamelijk op voornoemde sectoren, van belang voor de lange termijn opbouw van duurzame systemen en voorzieningen op het eiland. De Nederlandse overheid ondersteunt al in de allereerste levensbehoeften en voorzieningen. Deze zijn niet allemaal deel van het trustfund en volgen een ander tijdpad.

Meer informatie en het gehele programma van 28 september kan je hier lezen.