Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Erwin Poutsma. Erwin was voor ons werkzaam als bestuurslid van 1 januari 2015 tot 7 juni 2018. Voor het vele goede werk dat hij in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

25 september 1968 – 31 augustus 2018