Op maandag 3 december bood FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de FME-agenda voor de technologische industrie 2019-2021 aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer aan. De overhandiging vond plaats tijdens de top van midden- en kleine industrie (mki) bij de 3D-makerszone in Haarlem.

Oplossen van maatschappelijke vraagstukken
Technologie speelt een sleutelrol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maken we op tijd de omslag naar schone energie? Hoe voorkomen wij dat steden dichtslibben, files toenemen en het tekort aan woningen toeneemt? De FME-agenda voor de Technologische Industrie geeft aan wat hiervoor nodig is. FME voorzitter Ineke Dezentjé: “Om technologie als gamechanger in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken is een doorbraak nodig. Hiervoor moet de overheid en het bedrijfsleven de handen ineen slaan en gaan investeren in innovatie en onderwijs.”

Doorbraken zijn nodig
Op dit moment beperkt het tekort aan technische personeel de groei en het oplossingsvermogen van de technologische industrie. Landen om ons heen investeren volop in innovatie. Nederland kan niet achterblijven. Smart Industry is hierbij onmisbaar. Innovatie in de technologische industrie vindt plaats door de toepassing van nieuwe technologieën zoals robotisering, Internet of Things en Smart Sensoring. Daarvoor moeten medewerkers ook de juiste skills leren.

Lees het volledige artikel op de website van FME. Hier kan je ook de FME Industrieagenda downloaden.