Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 oktober hebben de leden van ENVAQUA gekozen om hun verenigingsmanagement opnieuw onder te brengen bij FME. Hiermee hebben de ENVAQUA-leden de wens uitgesproken om met het huidige FME-team de samenwerking voort te zetten en verder te ontwikkelen.

Woensdag 19 december hebben Erwin Dirkse (voorzitter ENVAQUA) en Peter Bongaerts (FME-directeur) de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

ENVAQUA heeft het afgelopen jaar een nieuwe strategie vastgesteld, waarin innovatieve, integrale technologische oplossingen voor een toekomstbestendige circulaire economie een belangrijke doelstelling is. Een goed verenigingsmanagement is hiervoor essentieel. Tijdens de Algemene ledenvergadering op donderdag 18 oktober zijn meerdere partijen uitgenodigd om te pitchen voor deze ondersteuning. De aanwezige leden hebben met een ruime meerderheid gekozen om de huidige samenwerking met FME te continueren. FME en ENVAQUA spreken hiermee de wens uit zich samen in te spannen om de strategie van de Nederlandse water- en milieutechnologiebranche tot een succes te maken.

ENVAQUA
ENVAQUA behartigt de belangen van ruim 100 bedrijven in de water- en milieutechnologiesector. Belangrijke speerpunten zijn het bevorderen van de circulaire economie, het samenwerken in afval- en watercoalities en de internationale positionering van de Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven.

FME
FME gelooft in een sterke binding met strategische brancheverenigingen in de technologische industrie. De speerpunten van ENVAQUA zijn sterk in lijn met de FME-prioriteiten. FME ziet de samenwerking dan ook als een belangrijk teken van vertrouwen in krachtenbundeling en het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke uitdagingen.