Op 24 januari kwamen de ENVAQUA-leden in Doorn samen voor de Algemene ledenvergadering en de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV werd stilgestaan bij de nieuwe koers van de vereniging en de hernieuwde samenwerking met FME. Willem Buijs is deze vergadering afgetreden als bestuurslid. Door de aanwezige leden is Frank van Heusden (X-flow) verkozen tot zijn opvolger binnen het bestuur.

Ignaz Worm presenteerde het ENVAQUA-jaarplan 2019. In dit plan komt duidelijk naar voren waar ENVAQUA dit jaar op in wilt zetten, welke beurzen en events er gepland worden en welke projecten ontplooid kunnen worden.

Werkgroepen
In verschillende werkgroepen hebben dit jaar wijzigingen in deelname en wijziging in doelstellingen plaats gevonden. Richard Geerdink is sinds kort de voorzitter van de werkgroep Biobased Technology. Zij zijn op zoek naar nieuwe leden uit alle divisies van ENVAQUA om zo de focus van de werkgroep meer te richten op Circulaire Economie.

Elsa van der Zwan, nieuw in het ENVAQUA team als projectmanager communicatie, zet zich dit jaar samen met de werkgroep Marketing & Communicatie in voor het nieuwe communicatieplan van ENVAQUA. De Infografic Communicatie is hier te downloaden.

ENVAQUA-leden die willen deelnemen in een werkgroep kunnen dit kenbaar maken bij het ENVAQUA-secretariaat via info@envaqua.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst werd met verschillende stakeholders gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor de toekomst. Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot) nam de ENVAQUA leden mee in de mogelijkheden voor samenwerking in de Nordics.
Ewout van Galen (NWP), Hein Molenkamp (Water Alliance) en Ignaz Worm (ENVAQUA) hebben de wens uitgesproken zo veel mogelijk samen te werken, bijvoorbeeld binnen TKI en op internationale beurzen. Daar willen de bedrijven onder één naam staan, terwijl tegelijkertijd naar de achterbannen het eigen profiel behouden blijft. Hiermee willen ze de impact van de Nederlandse watersector vergroten.

Daarnaast was Joris van Zoelen (Synergie) aanwezig over de inspiratiewaarde van een bedrijf. Benieuwd hoe inspirerend jouw bedrijf is? Doe hier de scan.