Waterkwaliteit: hoe krijgen we de keten waterdicht?
Controleren, voorzien én voorkomen. Wij weten nog lang niet alles van stoffen in het water, en toch wil de overheid gedetailleerde meetgegevens verkrijgen. Hoe gaan we daarvoor zorgen? Bij wie liggen de verantwoordelijkheden in de keten van productontwikkelaar tot waterzuiveringsbedrijf? Daarover ging het Nationaal Watersymposium 2019.

De keten van productontwikkelaar tot waterzuiveraar
De laatste 30 jaar is de waterkwaliteit sterk verbeterd. Door strengere wetgeving en een groeiend aantal calamiteiten wordt de druk op de waterketen steeds groter. De grote vraag is hoe wij daarmee omgaan, en of we lijdzaam moeten wachten op de volgende calamiteit door schadelijke componenten of stoffen.

Hoe kunnen we preventief actie ondernemen om toekomstige calamiteiten te voorkomen? En welke stoffen passen wij nu toe, die over tien jaar schadelijk zouden kunnen zijn? Controleren, voorzien én voorkomen. Hoe krijgen we de keten waterdicht?

Presentaties

Verbetering waterkwaliteit, aanpak opkomende stoffen 
– door Marjan van Giezen (plv.dir Water, Ondergrond en Marien, Ministerie IenW)

De stofproblematiek bezien door de bril van Rijkswaterstaat
– door Rob Berbee (RWS)

Weten is Meten
– door Gerard Stroomberg (RIWA)

Ketenaanpak in Rijnland en Nieuwe bronnen voor drinkwater in Rijnland
– door Gert Jan Zwolsman (Dunea) en Paul Versteeg (Waterschap Rijnland)

Bewust onbekwaam – als je niet weet welke onbekende componenten je grondstof bevat; real life case uit de oudpapierverwerkende industrie
– Michiel Adriaanse (KCPK)

Winning humuszuren uit dunne mestfractie
– door Arnt Vlaardingerbroek (Darling Ingredients)

Trends in de chemische analyses
– door Annemieke Kolkman (KWR Watercycle Research Institute)

Praktijk voorbeeld uit de industrie
– door Marc Reijmers (Chemours)

 

Oganisatie
SKIW en Envaqua, ondersteund door VEMW en KNW Waternetwerk