Woensdag 15 mei  vond de eerste ENVAQUA TechTalk plaats in Maastricht waarbij Diederik van Duuren (WML) en Ad de Man (WBL) het SUPERLOCAL project introduceerde en de drie technologische uitdagingen binnen dat project:

  1. hergebruik nutriënten uit zwart water (2 m3/h) en slib
  2. hergebruik grijswater (20 m3/h)
  3. bufferen van regen- en drinkwater.

Daarna gaven de aanwezige water techbedrijven, allen lid van ENVAQUA, hun reactie op deze presentaties. Daaruit bleken alle deelnemers geïnteresseerd en bereid bij het project betrokken te worden om integrale of technologische deeloplossingen in te brengen. Aansluitend ontstond een dialoog waarin de individuele partijen samenwerking in het toepassen en ontwikkelen van technologie bespraken met WML en WBL. De ochtend werd afgesloten met een netwerklunch.

Organisatie
Dit evenement wordt georganiseerd door ENVAQUA in samenwerking met NWP en Water Alliance en wordt mede mogelijk gemaakt door TKI Watertechnologie.

 

Wat is een ENVAQUA TechTalk?
ENVAQUA organiseert een aantal keer per jaar TechTalks; een thematische bijeenkomst van 2 uur waarbij één of een groep eindgebruiker(s) van milieu- of watertechnologie haar technologische uitdaging(en) deelt. ENVAQUA-leden brengen mogelijke technologische oplossingen naar voren en/of definiëren een gezamenlijk ontwikkeltraject met kennisinstellingen, al dan niet gesubsidieerd door de TKI watertechnologie. Interesse? Neem dan contact op met Ignaz Worm of Nicole de Borst via info@envaqua.nl.