Tijdens de Algemene Ledenvergadering van ENVAQUA op 7 mei jl. is Gerben van Ommeren afgetreden als bestuurslid van ENVAQUA. Voorzitter Erwin Dirkse bedankte Gerben voor zijn inzet de afgelopen periode als bestuurslid. Daarnaast werden Joost Paques en Frank Tillmann door de leden gekozen om het ENVAQUA bestuur te versterken.

ENVAQUA AWARD
Voor zijn bijdrage aan de vereniging in de afgelopen jaren heeft Willem Buijs tijdens de ALV de ENVAQUA Award 2019 in ontvangst genomen. De ENVAQUA award wordt elk jaar uitgereikt aan leden of bedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. Met zijn werkzaamheden voor het TKI Technologie Water & Maritiem is Willem altijd een belangrijke schakel in het bestuur geweest en werd daarom deze middag extra in het zonnetje gezet.

SAMENWERKING WATERSCHAPSWERKEN
Tijdens de ALV is door de leden besloten dat ENVAQUA net als Bouwend Nederland en een aantal ander brancheorganisaties financieel bijdraagt aan het ontwikkelen van een projecten kalender van de Nederlandse waterschappen. Door deze bijdrage krijgen alle ENVAQUA leden straks toegang tot deze kalender en hebben de leden een voorsprong op tech-bedrijven die dat inzicht niet hebben.

Dit initiatief is een spin-off van de deelname van ENVAQUA aan het overleg ‘Samenwerking Waterschapswerken (SWW)’ dat door de Unie van Waterschappen wordt georganiseerd. ENVAQUA wordt daar vertegenwoordigd door Hans Wijers van Xylem en door Aad van Duijvenvoorde van Sweco.