Op woensdag 22 mei werd de zevende SKIW-bijeenkomst in de reeks “Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater” georganiseerd bij IWE in Eerbeek. Deze themadag was bedoeld om kennis uit te wisselen over praktijkcases in de industrie waarbij een gekozen aanpak heeft geleid tot oplossing van de problemen, vanuit de gedachten “samen staan we sterk” en “twee weten meer dan één”.

Thema
De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen blijkt in de praktijk geregeld veel complexer dan gedacht en wijkt veel af van die bij stedelijk afvalwaterzuiveringen. Problemen die worden geconstateerd hangen vaak samen met grote variaties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater, de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare of zelfs toxische componenten en de kwaliteit van het actief slib in de installatie.

Presentaties
Hieronder een overzicht van de dag. Klik op de betreffende link om de presentaties

Welkom en introductie door de dagvoorzitter Johan Raap, Avans Hogeschool
De impact van de lozing van industrieel afvalwater op oppervlaktewater bepaald aan de hand van modelmatige berekeningen, Thomas ter Laak, KWR Watercycle ResearchInstitute
Oplossingsgerichte aanpak van calamiteiten in industriële waterzuivering, Luc van Eyck, EPAS
Ervaringen met opstarten, bedrijfsvoering behandeling afstromend hemelwater Oiltanking Amsterdam, Norman Stuivenwold, Cyra Junius  van Oiltanking Amsterdam en Johan Blom, Tauw
Pitches:

Uitbreiding van een bestaande aerobe installatie met een methaanreactor, Henrie van Laarhoven, Aviko Rixona
Opstart en ervaringen met het DEMON-proces op AWZI Schiphol, Marthe de Graaff, Evides Industriewater
Afvalwaterzuivering IWE, Walter Hulshof, Industriewater Eerbeek