Na een uitgebreide evaluatie heeft het kabinet besloten de huidige WBSO-regeling te willen voorzetten. FME heeft hier voor gelobbyd en met name aandacht gevraagd voor gebruik van de regeling door kleine bedrijven. 

Er komt een missie gedreven Topsectoren- en Innovatie beleid. Hiermee wil het kabinet de innovatiekracht van de topsectoren gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken én de concurrentiekracht van ons land te versterken. Boven op de bestaande Topsectoren komen geformuleerde missies op de maatschappelijke thema’s Energietransitie en Duurzaamheid; Landbouw, Water en Voedsel; Gezondheid en Zorg; en Veiligheid, die door de betrokken departementen missies worden opgesteld. I&W heeft geen ‘eigen missies’ maar onder ‘Landbouw, Water en Voedsel’ is er wel een missie rond waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. Bij het thema Energietransitie en Duurzaamheid komt Circulaire Economie aan de orde. Voor het nieuwe beleid is vanuit de departementen (nog) geen extra geld beschikbaar gesteld. Het Topsectorenbeleid blijft deze kabinetsperiode bestaan. Lees hier de missies: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-over-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid

FME pleit er voor dat binnen de TKI subsidies de PPS toeslag omhoog gaat, zijnde het percentage dat een MKB ontvangt binnen een TKI onderzoeksproject. Staatssecretaris Keijzer stelt echter dat de regeling te populair wordt, waardoor het budget mogelijk onvoldoende gaat zijn om zelfs het toeslag percentage van 30% overeind te houden. Zij zal voor de zomer hier duidelijk over geven.

Ten slotte zit FME in een Europese denktank die EU industriebeleid advies geeft aan de nieuwe Europese commissie (die naar verwachting in oktober gaat starten). Digitalisering en verduurzaming/vergroening van de industrie wordt daarbij genoemd. En daarbinnen is circulaire economie ook genoemd (EU als ‘circular champion’). Circulair is één van de weinige onderwerp waar de EU (geopolitiek) onderscheidend is.