De ENVAQUA TechTalks vormen het platform waar bedrijven en organisaties hun technologische en maatschappelijke uitdagingen kunnen presenteren. De aanwezige water- en milieu technologiebedrijven wenden tijdens de bijeenkomst hun kennis en ervaring aan om tot technologische oplossingen te komen of om deze met de probleemeigenaar te ontwikkelen. De bijeenkomsten zijn thematisch en vinden circa 8x per jaar plaats. Verzoeken om de organisatie van een TechTalk kunnen gestuurd worden aan Ignaz Worm.

ENVAQUA TechTalk 2: Opschaling biogasproductie
In de ENVAQUA TechTalk 2 zal een spreker van de HVC Groep de aanwezigen introduceren in een interessante reststroom. HVC houdt uit ongescheiden huishoudelijk afval jaarlijks 60.000 ton vervuilde organische natte fractie over. Hoe kunnen we uit deze koolstofbron toch biogas produceren? Dat is de vraag die we bespreken. We nodigen een spreker uit van de New Energy Coalition waarin opleidingsinstituten, NAM, EBN, Gasunie en GasTerra samenwerken om biogasproductie op te schalen, en het gas op te werken en te distribueren. Ten slotte zullen ENVAQUA-lidbedrijven DMT Milieutechnologie en Paques hun technologische visie op biogasproductie en verrijking geven.

ENVAQUA TechTalk 3: Legionella
In de ENVAQUA TechTalk 3 zullen één of twee ENVAQUA-lidbedrijven hun technologische visie op Legionella in koeltorensystemen geven. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met partners NWP en WaterAlliance en is mede mogelijk gemaakt door TKI Watertechnologie

ENVAQUA TechTalk 4: Nieuwe kleinschalige sanitatie
In de ENVAQUA TechTalk 4 analyseren we de opkomende behoefte aan kleinschalige -tot circa 1000 huishoudens- rioolwaterzuiveringsinstallaties, of eigenlijk, restwaterconcepten. Samen met een presentator van een gemeente en een waterschap, zal een ENVAQUA-lid de bestaande technologische oplossingen bespreken en zal STOWA de lopende en verwachte onderzoeken op dit gebied samenvatten.

De definitieve data worden binnenkort bekend gemaakt. Hou hiervoor onze website in de gaten.