Sinds 2015 voeren NWP, WaterAlliance en ENVAQUA gezamenlijk het jaarlijkse Waterexport (WEX-)onderzoek. Door een jaarlijkse enquête onder een groep van bedrijven uit de sector de export in kaart te brengen wordt op een effectieve en efficiënte manier een representatief beeld verkregen van de internationale positie van de Nederlandse watersector.

Deze enquête naar de exportactiviteiten van de water gerelateerde industrie vanuit Nederland wordt al enkele jaren uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van Netherlands Water Partnership (NWP). Door de medewerking van ENVAQUA en Water Alliance, wordt de representativiteit en daarmee de zeggingskracht van dit onderzoek sterk vergroot.

In de komende weken wordt een selectie van bedrijven benaderd door Panteia met het verzoek om aan het onderzoek mee te doen. De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt voor het maken van een definitieve vaststelling voor de Waterexportindex 2018, een voorlopige vaststelling van 2019 en een prognose voor 2020. Naderhand ontvangen de deelnemers een managementsamenvatting met de resultaten.

De verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij hopen op uw deelnamebereidheid wanneer u benaderd wordt.