Het is bijna dagelijks nieuws: branden bij afvalverwerkers. De risico’s voor het bedrijfsproces, de medewerkers en omgeving zijn groot. Ook het voldoen aan de voorwaarden binnen een brandverzekering wordt steeds lastiger. De sector afvalbeheer is daarnaast ook de sector waarin relatief de meeste ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden. Welke maatregelen kunnen we treffen om de veiligheid significant te verhogen? Waar liggen kansen voor verbetering? Een veilige en gezonde werkomgeving in de afvalbranche is van groot belang zodat iedere werknemer of bezoeker weer veilig en gezond naar huis gaat.

Daarom is dit een belangrijk thema dat tijdens vakbeurs Recycling aan bod komt. Er worden nieuwe inzichten en oplossingen in branddetectie met het publiek gedeeld en er worden nieuwe technieken voor duurzame inzetbaarheid en een veilige omgeving in de afvalsector behandeld.

Veiligheid in kennistheater
Diverse partijen delen hun kennis en kunde op dit thema. Zo geeft Stichting Arbocatalogus Afvalbranche praktijkgerichte tips voor een veilige en gezonde werkomgeving en Van Iersel en Luchtman advocaten geeft inzicht in de wet en regelgeving inzake (brand)veilig afvalverwerken. Daarnaast licht Saval uit hoe een locatie brandveilig dient te worden ingericht en wanneer een bedrijf verzekerbaar is.

Overige thema’s
Termijndoelstellingen voor een Circulair Nederland komen steeds dichterbij. Dit betekent dat er echt actie ondernomen moet worden. Samenwerking tussen diverse bedrijven en verenigingen is hierin de sleutel. Vakbeurs Recycling zoekt weer de link met BRBS Recycling en host het jaarlijkse Recyclingsymposium met deze editie het thema: Circulariteit, van droom naar werkelijkheid. Ook geeft VERAS een inhoudelijke en publieke sessie over Circulair Slopen met daarna een netwerkborrel.

Over vakbeurs Recycling 2019
Recycling is de nationale vakbeurs voor recyclingtechniek en afvalmanagement. Het jaarlijkse vakevenement combineert de marktplaats voor de afvalketen met laagdrempelig netwerken en gratis catering. Vakbeurs Recycling trekt jaarlijks ongeveer 4.500 professionals binnen de afvalbranche en de verantwoordelijke(n) voor het afvalbeheer van bedrijven met grote afvalstromen. In 2019 viert vakbeurs Recycling op 19, 20 & 21 november alweer de 10e editie.

Ga voor meer informatie naar www.vakbeursrecycling.nl.