We hebben een groot maatschappelijk probleem met de uitstoot van stikstof in Nederland. Net als bij veel andere maatschappelijke uitdagingen, zijn wij ervan overtuigd dat technologie ons daarbij kan helpen. Heb jij een innovatie die bijdraagt aan de verlaging van de stikstofuitstoot? Laat het ons weten. Deze technologische oplossingen willen we begin december aanbieden aan het kabinet.

  • Lever jij technologie om urine en faeces te scheiden in koeien- en/of varkensstallen of apart te behandelen en op te werken tot nieuwe grondstoffen?
  • Is jouw bedrijf actief op het gebied van precisiebemesting?
  • Heb jij alternatieven voor machines die nu nog op fossiele brandstof draaien? In de bouw, in mobiliteit, scheepvaart en/of in de industrie?
  • Heb je oplossingen die zorgen voor een versnelde implementatie van emissievrije mobiliteit en/of betere verkeersdoorstroming?

Meld je dan aan door een mail te sturen naar Ignaz Worm en/of Saskia van Toorn.

Geef hierbij ook aan hoeveel kiloton stikstof (N) door grootschalige toepassing van jouw technologie gereduceerd kan worden en wat de investering zou zijn als deze innovatie op grote schaal zou worden toegepast.