ENVAQUA, FME en maatschappelijke partners hebben de Tweede Kamer opgeroepen de mogelijke bijdrage van technologie aan het beperken van de uitstoot van stikstof te herkennen, en de toepassing en ontwikkeling er van te stimuleren. Dat hebben we gedaan met bijgaande brief die ook verstuurd is aan Hellen van Dongen, programma-directeur-generaal Stikstof bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ENVAQUA nodigt haar leden en tech-bedrijven, die lid willen worden van de op te richten FME/ENVAQUA Expertgroep Emissiearme landbouw, op om 12 maart naar Den Bosch te komen. Daar organiseren de provincie Noord-Brabant, FME, ENVAQUA, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland een TechTalk over dit onderwerp.

Meer informatie
Om je aan te melden, volg de nieuwsbrief van ENVAQUA of bezoek in 2020 de website of mailĀ Ignaz Worm.