Wilt u zakendoen in Indonesië of uw contacten uitbreiden en verstevigen? En bent u actief binnen de sectoren; Agri & Food, Life Sciences & Health, Maritiem en Integraal kust- en waterbeheer of Afvalbeheer (CE) en Watertechnologie? Ga dan van 8 tot en met 13 maart 2020 mee met deze economische missie naar Jakarta en Surabaya.

Deze missie loopt deels parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Indonesië. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen. De missie is in aanwezigheid van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sluit aan. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is de zakelijk missieleider.

Programma
De aanwezigheid van ministers biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Voor alle sectoren worden matchmakingsessies en collectieve netwerkevenementen georganiseerd zoals een Holland Trade Dinner, seminars, workshops, bedrijfsbezoeken, et cetera. Op basis van uw bedrijfsprofiel nodigt RVO relevante netwerkpartijen uit bij de diverse bijeenkomsten. De missie biedt u eveneens de gelegenheid om en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven. Ten slotte kunt u de missie benutten om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen, in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Meer informatie over het programma leest u op de website van RVO

Aanmelden
Meld u aan voor deelname aan deze missie. Dit kan tot en met donderdag 19 december.